onsdag den 13. december 2017

Selvstændiges pension


For alle gælder, at vil man indbetale på pension er der flere muligheder:

Du tjener under topskattegrænsen: Du kan med fordel vælger aldersopsparing med maks. 29.600 i 2017.
Der er ikke skattefradrag for indbetalingen men til gengæld en lavere 15,3% pal skat af forretningen og kreditor sikkerhed for de penge der er indbetalt.

Udbetaling af alderspension giver ikke modregning i folkepensionens pensionstillæg.


I december 2017 er der så lavet ændringer for fremover, som blev: Hvis du har mindre end 5 år til du skal på pension, så kan du indbetale op til 46.000 om året, i 2018 stigende til 51.100 om året i 2023.


Har du mere end 5 år til du du skal på pension, kan du maksimalt indbetale 5.000 kr til en alderspension om året.

Her er en ekstra ting at være opmærksom på. Hvis du er påbegyndt udbetaling af en rate, index eller livrente, så du - uanset du har mindre end 5 år til pensionsalderen, kun indbetale 5.100 kr. Denne regel gælder dog først for udbetalinger fra 1/4-2018 og vil derfor kun gælde for indbetaling til alderspension fra året 2019. Godt forklaret af Jyske bank HER

Udbetalinger er der også nye regler for:

Alderspension (og de tidligere kapitalpensioner) skal senest være udbetalt 20 år efter pensionsalderen. 


Nytegnede ordninger kan tidligst starte tre år før pensionsalderen.


31. december 1953 eller tidligere65 år
1. januar 1954 – 30. juni 195465 ½ år
1. juli 1954 – 31. december 195466 år
1. januar 1955 – 30. juni 195566 ½ år
1. juli 1955 – 31. december 196267 år
1. januar 1963 eller senere68 år
Du tjener over topskatte grænsen: Du kan indbetale til ratepension Maks. 53.500 i 2017 og 54.700 i 2018. Se til at du ikke betaler mere ind, end det kan indeholdes i din indtægt over topskattegrænsen da du ellers lige så godt kan anvende aldersopsparing.Udbetalingen beskattes som almindelig personlig indkomstskat, og hvis du til den tid stadigt betaler topskat, ja så vil det være ærgerligt at indbetale med kun ca 37% i fradrag og langt højere skat ved udbetalingen. Så længe du har plads til ratepensionsindbetalingen i din topskat, så er ratepension det rigtige valg normalt.

Ratepensions indbetalinger hvis man ikke er i topskat, giver i princip samme skattefradrag ved indbetalingen, som du kan forvente ved udbetalingen.

Til forskel fra alderspension kommer ratepensionen ikke ud som engangsbeløb - men i rater, og ratepension modregnes i folkepensionens pensionstillæg.

December 2017 kom der så nye regler der forlænger udbetalingsperiode for ratepension, både de som er under udbetaling og de som kommer under udbetaling, sådan som lovforslaget ser ud.

Den maksimale udbetalingsperiode øges fra tidligere minimum 10 år til maksimum 25 år, til nu at være minimum 10 og om maksimalt 25 år. Det gør, at ratepensionen for mange bliver livslang i princip, for starter man som 65 årig, kan den løbe til man er 90 (eller som 60 årig til man er 85) 

Skulle man dø inden, får arvingerne resten.


Alternativt, hvis du betaler topskat, og vil indbetale mere end 53.300/54.700, så kan du benytte livsvarig pension livrente. Her er reglerne lidt mere komplicerede, og du skal ikke benytte det som et enkelt årsindbetaling hvis du vil holde dig under de 53.300/54.000 men kun hvis det er langt større beløb, eller du vil binde dig for at indbetale fast i 10 år. Betaler du større beløb, og kun i 1 år, så vil dit fradrag i alle fald skulle deles ud over 10 år fremad, og der skal du så være sikkert på, at have plads til det i din indtægt over topskattegrænsen
----------------------
Selvstændige med personlig virksomhed kan indbetale til livrente med op til 30% af deres forventede overskud. Dette er gjort muligt, fordi selvstændige ofte har svingende indkomst, så de nogle år har stor indkomst hvor de kan indbetale meget til pension, og andre år måske lidt eller intet. De kan derfor opnå skattefradrag for indbetaling af op til 30% af deres overskud. Indbetaling skal ske til livsvarig livrente.
Uanset dette, må selvstændige også indbetale på ratepension som beskrevet tidligere.
Indskud sker som en privat ordning og som personligt fradrag og indgår ikke i virksomhedens skatteordning. Der er ikke krav om minimumsindbetaling eller om indbetaling hvert år. 
De 30% der kan indbetales er 30% af virksomhedens skattemæssige overskud før renter/kursgevinst-tab (og evt henlæggelser i virksomhedsskatteordning mm).
Beregningerne er lidt komplicerede, så benyt gerne revisor til det her.
Beløbet skal være  indbetalt inden årets udgang og er fradragsberettigede for det år de indbetales.
Nu er det jo sådan, at man ikke normalt kender virksomhedens resultat før året helt er gået, og måske til og med først ind i det efterfølgende år. Indbetalingen foretages derfor med et skøn over det forventede overskud. Skulle man have skønnet for lidt, kan man ikke året efter fylde op til 30%. Har man skønnet for højt, og derfor indbetalt mere end 30%, så kan det overskydende beløb ikke betales tilbage, men overføres i stedet til fradrag for næste år.

-----------
IGEN NY PENSIONSÆNDRING PÅ VEJ I 2025 REFORMEN:

I starten af 2018 er der nyt forslag om ligningsmæssigt fradrag for pension. 
Der skal indføres et nyt ligningsmæssigt fradrag for indbetaling til pensioner med fradrag - eller bortseelsesret (inkl ATP bidrag) 
Bortseelsesret betyder, at den ansatte ikke skal medregne arbejdsgiverens indbetaling til medarbejderens pensionsordning, når medarbejderen opgør sin skattepligtige indkomst. Til gengæld kan medarbejderen ikke trække indbetalingerne fra i den skattepligtige indkomst. I den nye lov kan dette dog formentlig også bruges af selvstændige med am bidragspligtig indkomst.

Der vil være mulighed for indbetalinger på op til 70.000 kr årligt - opgjort efter AM bidrag og frem til det 15 år før ens folkepensionsalder, udgør fradraget 12% af indbetalinger og herefter så meget som 32% af indbetalinger. (dette for at modgå "samspilsproblemer" mellem pensionsindbetalinger og træk af ekstra ydelser fra f.eks folkepension - et problem der vokser, jo tættere man er på pensionsalderen)
Det vil i en gennemsnitskommune give fradrag på op til knapt 2.200 kr op til du har 15 til folkepensionen og knapt 5.800 kr når du er over denne alder.
.................................. 
PENSION FOR SELVSTÆNDIGE OG SELSKABSEJERE
Ud over alderspension og ratepension, så kan selvstændige OG hovedaktionærer i selskaber benytte Ophørspension. Dette er for at sikre, at evt opsparet overskud kan indbetales med skattefradrag ved ophør - salg af virksomheden, således at beskatning af fortjenesten kan udskydes til den dag pensionen kommer til udbetaling.
Der er er en række krav, bla.a skal indskyderen være fyldt 55 år inden salget af virksomheden og være fuldt skattepligtig i Danmark. Virksomheden skal have været drevet i mindst 10 år inden for de seneste 15 år inden. De 10 år skal ikke være sammenhængende og må også gerne ligge på flere selskaber.
Også her anbefales klart at du tager revisor ind før du beslutter noget.
Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.
”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB  - En begynderbog om regnskab og bogføring - givet god for mange andre end begyndere også.

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab – IVS

 ”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar