lørdag den 24. marts 2018

Konefinten ved konkurs stoppes

Fra 1. januar 2018 er der kommet ændring til konkurslovgivning som vil kunne stoppe brugen af konefintenKonefinten er en betegnelse for en metode hvor en person der kommer i alvorlige økonomiske vanskeligheder overfører nogle store værdier til ægtefælle (eller samlever), simpelthen for at skaffe dem i ly for eventuelle kreditorer ved en konkurs.

Den nye følgelovgivning til konkursloven - om ægtefællers økonomiske forhold, betyder, at FRA 1. januar 2018, kan denne metode i princippet ikke anvendes mere. 

Fristen på 2 år for omstødelser forsvinder fra 1/1 - 2018
I de nuværende regler kan et konkursbo omstøde en gave, der ikke står mål med skyldnerens økonomiske forhold på det tidspunkt, hvor gaven blev givet, hvis den er givet senere end to år før en konkurs.
Den regel har ofte været vanskelig at bruge, idet der ofte har skullet køres tidskrævende retslige tvister, ofte ved flere instanser, inden der kunne erklæres konkurs, og dermed blev 2 års fristen automatisk overskredet.
Nu tages enhver frist i dette forhold helt ud af konkursloven. Der kan altså ikke nu henvises til, at gaven blev overdraget for over 2 år siden.
Fremover - for gaver/overdragelser EFTER 1. januar 2018 vil gaver til ægtefælle mm, som omstødes i et konkursbo, uanset frist, skulle tilbagebetales af modtager til konkursboet, for fordeling mellem kreditorer efter de sædvanlige regler,
Der er også skærpede krav til skyldners bevis i forbindelse med en konkurs. Skylder skal ikke længere blot bevise at skylder ikke i princippet var - eller blev - insolvent da gaven blev givet. Det skal nu også bevises, at der også EFTER gaven blev givet, var tilstrækkeligt med indtægter til den løbende gældstilbagebetaling og øvrige forpligtelser.
Det er ethvert beløb som er overført til ægtefælle/samlever, som kurator nu kan omstøde så også "løbende beløb" der overføres kan omstødes, hvis ikke disse kan anses for "rimelige bidrag til familiens forsørgelse i forhold til de økonomiske forhold og familiens behov".

Ændringen sigter på at forhindre, at den person der har stor gæld betaler alle familiens udgifter, mens ægtefællen sparer al indtægt op. Disse løbende betaler betragtes så også som gave og uden tidsfrist for omstødelse.
Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKABen begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S
Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+