søndag den 17. marts 2013

Kan man "snyde" topskatten?

ET INDLÆG OM DEN FORHADTE TOPSKAT:

Kan man fakturere sin arbejdsgiver sin løn, og lægge den i virksomhedsskatteordning eller selskab?

Mange spørgsmål på div. fora handler om, hvordan man bedst kan undgå topskat - evt ved at have indtægten i firmaform. Lad mig først sige, at firmaform ikke er noget man kan eller skal overveje, hvis man rent faktisk er lønmodtager. Det er ikke lovligt bare at fakturere sin løn til arbejdsgiveren. DETTE LINK kan forklare om det forhold.

Det vil fremgå, at der er regler for, hvornår man er lønmodtager, honorarmodtager eller hvornår ens arbejdsgiver SKAL indberette A.skat.
Der er desværre ikke ret meget man som person kan gøre for helt at undgå topskat. Det man kan, er evt. at udskyde problemet. 
Bruger man pensions indbetalinger, kan man jo ofte vente med at få pengene ud, til man tjener så meget mindre, at man ikke til den tid kommer over topskattegrænsen.


Stigende topskattegrænse hjælper

Det kan også være godt at vide, at skattereformen giver forhøjelse i topskattegrænsen. Det løser jo for nogle en del af problemet


Indtægt før AMBIndtægt efter AMB
2012423.800 kr.389.900 kr.
2013457.600 kr.421.000 kr.
2022507.600 kr.467.000 kr.

HVIS man driver personlig virksomhed og ikke er ansat, så kan man med virksomhedsskatteordning fordele sin indtægt over flere år, og hæve op til topskat hvert år:

Med virksomheds ordningen - SE DETTE LINK VSO KAN man udskyde topskatten så man kun betaler virksomhedsskat - men det fungerer jo kun hvis man har svingende indtægt, så der er andre år man kan tage pengene ud til noget der ikke giver topskat. Ellers opbygger man jo en kapital som, når den komme ud, vil udløse topskat og hvem ved hvad fremtiden bringer for topskatten, den kan være højere om xx år og der kan være kommet millionærskat til (Frankrig som eksempel og DK var jo også i nærheden)

Formueskat kan blive genindført - en stor indtægt på et senere tidspunkt kan betyde mindre pension fra det offentlige, måske den en gang bliver 0 for folk med indtjening eller formue over xxxx - i forhold til pensioner er der udligningsskat som skal medvirke til at tage noget af fordelen ved forrige nedsættelses af topskatten bort fra pensioner indbetalt med fradrag - så - alt kan ske fremover. 


Ved at drive virksomhed i selskab frem for som personlig virksomhed, kan topskatte grænsen øges:

Hvis din topskat kommer som følge af overskud i personlig virksomhed, kan du vælge at drive det som selskab.
Derved får du på udgiftssiden en tvunget arbejdsskadeforsikring på ca 1300 kr og en større arbejde/udgift til årsberetning - men du kan så udbetale udbytte til dig selv som ejer.

Udbytte skal som udgangspunkt besluttes på en generalforsamling og må kun udbetales af frie midler = generelt af midler der er betalt selskabsskat af (2014:24,5%)

Du kan så hæve udbytte op til 49.200 per ægtefælle - til 27% udbytte skat. De 24,5% selskabsskat og 27% udbytteskat af resten, svarer ganske meget til de ca 44% skat du betaler op til topskatten. Du kan derved skyde topskatten 49.200 kr op som enlig og 2 x 49.200 kr op hvis du er gift

Indbetaling til pension er stadigt et godt bud:

Pension er vel det bedste bud her - Der kan idag tegnes livrenter i f.eks. Nordea som er opbygget så de i realiteten fungerer meget tæt på de gamle ratepensioner - Lotteri elementet med levealderen er kraftigt nedsat og kan tages helt bort. Ved opsparing i pension beskattes man af formuetilvæksten med PAL skat på 15,3% hvilket er lavere end hvis midlerne står som frie midler og deri kan ligge en egentlig besparelse. Der er ikke grænse for årlig indbetaling, og tager man den ud i pensionsalderen så det årlige beløb er under topskat - ligger der en besparelse og ikke bare en udskydelse - men lever man - for ellers var det jo bedre at ha haft det sjovt inden.

Konverter alle kapitalpension til alderspension og spar penge i 2015 senest:

Den gamle kapitalpension kan for 2013 konverteres til alderspension mod betaling af afgift på 37,3% mod ellers senere fremover 40%. 
Alle bør efter min mening konvertere alle ratepensioner til alderspension - og man kan faktisk stadigt med fordel indbetale 27.600 kr på alderspension per år, da beskatning af tilvæksten der også kun sker med 15,3% - og der er så ikke yderligere beskatning ved hævning.
Det spares fra de 15,3;% og op til mellem 27% og 42% som er skatten i frie midler. 

Ellers ikke rigtigt effektive måder at undgå topskat men dog lidt om hvordan man bedst gør i virksomhed og selskab:

Tilbage står, at der ikke er skattefrie investeringer som lemper i topskatten ud over udskydelser og jeg ser samme problematik i et ApS - for vist kan pengene stå uhævede som ved VSO men,- hvad der genereres af opsparet overskud, kan man jo ikke få sine fingre i, uden at skulle betale skat, og igen vil det beløb jo bare vokse (forhåbentligt) og skatten formentlig så tilmed kunne blive større - med mindre man tror, at man i DK om føje år vil kunne hæve store lønninger eller gevinster til lavere topskat end man kan i år. 


Selvstændige: Hæv løn op til topskat - dernæst udbytte op til lav udbytteskat

For at begrænse topskat i et forløb over flere år, bør man, hvor det er muligt, hæve løn op til topskattegrænsen hvert år. I VSO personlig virksomhed vil man altid få modregnet den betalte acconto skat når man hæver næste år, så her opstår ikke yderligere problemer. 

I selskaber som ApS, IVS, A/S f.eks, er problemet, at man ikke vil få modregnet den betalte selskabsskat på 25% i løn man hæver senere år.
Her er det vigtigt, at man hvor muligt, altid hæver løn op til topskat. Uanset om man har gjort det eller ej, så betales der selskabsskat (2014 24,5%) af det overskud der står tilbage.

Hvis man så ikke har overskud næste år, men likvidt hæver sin løn med de penge der stod fra sidste års overskud, så skal man starte med at tage udbytte op til 49.200 (2014 grænse) per person og det dobbelt for ægtepar der ikke har andet udbytte. Herved kommer "man" samlet af med først 25% og så 27% af resten, og det vil svare ganske til det man ville komme af med ved at betale almindelige bundskat på ialt ca 44%

Hernæst kan man tage løn, op til topskattegrænsen - eller man kan forsætte med udbytte. Tager man løn over topskat - eller udbytte ud over den lave grænse på 49.200 (2014) så bliver resultatet ganske meget det samme.
Betalt selskabsskat 24% og udbytteskat over lav grænse på 42% rammer nemlig samlet ganske meget samme % som man vil komme af med i topskat.
Husk man lægger ikke de to % sammen. Først 24% og så 42% af resten - giver ca 56%

Skat på gevinst/tab ved salg af anparter i selskaber:

Sidste mulige løsning i selskabsform er  kapitalgevinst ved salg, men den vil jo også være så høj - at man ryger i topskat med alt ud over bundgrænsen for gevinst ved aktieindkomst.¨

Her betaler man naturligvis kun aktieindkomstskat af gevinsten. Har man investeret 50.000 kr og får 60.000 ud ved salg, så er det kun de 10.000 der beskattes som aktieindkomst

Tilsvarende får man fradrag i aktieindkomst for et evt tab, så får man 0 kr ved lukning, så kan de investerede, f.eks. 50.000 kr, fratrækkes som tab i aktieindkomst, og har man ikke anden aktieindkomst at modregne i, modregnes denne - til samme værdi som aktieindkomst skat, i den øvrige skat.


Topskatten har været langt højere, hvis det kan være en trøst.

Jeg husker min egen topskat har været oppe i nærheden af 70% og der til betalte man formueskat på 1% af al formue, hus, sommerhus, virksomhed og hvad ved jeg.

Alt i alt slipper man trods alt billigere idag, og man skal måske bare glæde sig over, at tjene så godt at man fortjener topskat og indse, at egentligt legale måder, for her i landet at anbringe pengene i ly for topskat, er meget begrænsede. Man kan skyde den - men desværre ikke rigtigt "snyde" den med andet end pensionsindbetalinger. 

Jeg er ikke revisor eller skatterådgiver, så alle råd gives helt uden ansvarspådragelse

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK FOR MANGE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

samt Facebook råd og  Google+ 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar