tirsdag den 19. marts 2013

Hvis du bliver opsagt - Lidt regler og almene rådDer er lavet en del undersøgelser af hvordan mennesker generelt reagerer på en opsigelse.

Seriøse psykologiske undersøgelser peger på, at størst traume ligger i at miste et barn eller en ægtefælle. Allerede på en andenplads følger det at miste sit arbejde - før skilsmisse og andre ulykker. Det siger lidt om hvor hårdt det kan ramme psykisk.

Først og fremmest skal man gøre sig klar, at det at blive opsagt ikke skal tages som et personligt nederlag. Det er klart, at jeg mener man skal overveje, om der er noget man skal gøre anderledes i ens næste arbejde, men rigtigt mange opsigelser kommer jo som følge af, at virksomheden skal skære ned, omstrukturerer, outsourcer, og man har intet at bebrejde sig selv.

INDEN man bliver opsagt, er det klogt at være indrettet, så man altid har lidt at falde tilbage på. Jeg anbefaler generelt at man er medlem af en a-kasse, men for mange, også af en faglig organisation, som kan være på ens side hvis der falder en opsigelse, og som kan gøre, at man ikke økonomisk gør i 0 og måske behøver juridisk støtte.

NÅR man opsiges, så er der lige en vigtig regel:

Bevar roen, spørg ind til årsag og eventuelle muligheder, men SKRIV ALDRIG under på, at du godkender årsagen til en opsigelse. Du skal KUN skrive MODTAGET og dit navn på opsigelsen + dato, uden som sådan at godkende indholdet eller begrundelsen.


Mere kan arbejdsgiver ikke kræve, og du skal ha tid til, i ro og mag, selv at gå opsigelsen igennem og få den gennemgået af folk der er på din side, f.eks. din organisation.

BERETTIGET ELLER IKKE BERETTIGET vil så kunne være næste spørgsmål. 

Generelt er der ret brede muligheder for at opsige de personer man som arbejdsgiver finder det bedst for virksomheden at skille sig af med. Der kan være regler i forbindelse med graviditet og andet som man må sætte sig ind i, men generelt er forklaringen, opsagt af økonomiske årsager vanskelig at afvise. Det er vigtigt, at årsagen er tydeligt angivet i alle fald.

Her kan man dog holde øje med, om der straks efter er ansat en ny person i samme job, for så var årsagen jo ikke sand, og der kan falde straf til arbejdsgiveren og gives en kompensation (genansættelse er selvsagt ikke en løsning)

Årsagen er givet en af de ting, man må bruge lidt tid på, og som ens faglige organisation skal granske.

Det er også vigtigt at se, at ens ansættelsesbevis oprindeligt har været korrekt udformet. Har det ikke det, vil der altid falde en kompensation af.

Lad ikke overvejelserne af om ting var berettiget eller ikke, få overtaget hos dig. Det er noget rent praktisk, som det er klogt at overlade til den faglige organisation eller lige vende med nogen man har tillid til, men så er det med at komme videre derudaf.


VARSLER vil afhænge af ansættelsestypen og er oftest angivet i ansættelsesbrevet. Vi kan lige nappe funktionærlovens varsler for denne større gruppe:

  1. Indtil udløbet af den 5. ansættelsesmåned gives 1 måneds varsel
  2. Fra begyndelsen af den 6. måned og indtil udløbet af 2 år og 9 måneders samlet ansættelse skal der gives 3 måneders varsel
  3. Fra år 2 og 10 måneder og frem til udløbet af 5. år og 8 måneders ansættelse giver 4 måneders varsel.
  4. Far 5. år og 9 måneders ansættelse og frem til 8 år og 7 måneders ansættelse er varslet 5 måneder
  5. Herefter har man 6 måneders varsel. De uregelmæssige perioder skyldes, at opsigelses tiden skal regnes med, og f.eks er 8 år og 7 måneders ansættelse plus de 5 måneders varsel, jo netop lig med 9 år ialt.
Opsigelsen skal være afleveret inden udløbet af en måned. Modtages den f.eks 31/1, så tæller det fra 1/2 direkte, men gives den først f.eks. 2/2, så begynder opsigelsesperioden først 1/3.

Ved udregning af ansættelsestiden skal den fulde ansættelse regnes med, herunder elevtid, prøvetid, vikaransættelse med mere, så længe arbejdet har været funktionærarbejde.
Derimod regnes evt. læretid (som ikke funktionær arbejde) eller ikke funktionærlovs bestemt arbejde ikke med.

FERIE - PROVISION O.L UNDER OPSIGELSE:

Pålægges man uberettiget at afholde ferie i opsigelsesperioden skal dette også undersøges, det er helt almindeligt men der kan være faldgrupper. Jeg linker her til RET OG RÅD ADVOKATERS gode gennemgang af dette.

Du vil normalt ha ret til de ekstra indtjeninger du normalt har haft, også i opsigelsesperioden. Det kan specielt være aktuelt hvis du er fritstillet eller suspenderet, hvor provision o.l. som hovedregel vil skulle beregnes ud for gennemsnit af seneste længere periode, ofte 12 måneders provisionsindtjening.


FRITSTILLING

Da det ikke altid er formålstjenligt at have opsagte medarbejdere på arbejdspladsen vælger en del at fritstille en opsagt medarbejder i perioden. 
Der er specielle regler for hvorledes man de første måneder faktisk derved må have dobbelt arbejde og løn, medens man derefter blot vil blive kompenseret, hvis det nye arbejde i opsigelsesperioden giver lavere løn (opfyldning til gamle løn i resten af perioden) Du har loyalitetspligt og må ikke arbejde for konkurrenter. Vil du det, skal du først kontraopsige = selv sige op.

Dette kan du kun hvis du ikke har underskrevet - og bliver kompenseret for, en kunde eller konkurrenceklausul.

SUSPENSATION:

Du kan også blive suspenderet. I så fald skal du ikke arbejde under opsigelsen, men virksomheden kan forlange du skal møde op med dags varsel til at arbejde - og virksomheden skal kunne kontakte dig. 

Også under fritstilling og suspensation gælder regler for hvorledes ferie kan kræves afviklet, se det tidligere link eller tal med din faglige organisation.

1 KONKURRENCEKLAUSUL, 2 KUNDEKLAUSUL OG  3 JOBKLAUSULER

Hver enkelt klausul linker her til Ingeniørforeningen IDA på nettet, da jeg synes de kommer rigtigt godt rundt omkring de tre forhold - Bemærk hver område har eget link,

Generelt bortfalder en konkurrence klausul hvis man bliver opsagt uden selv at ha givet "rimelig anledning" til opsigelsen. Den type klausul er møntet på tilfælde hvor det er dig selv der siger op.
Kundeklausuler og jobklausuler vil derimod forsat være i kraft, medmindre arbejdsgiveren vælger at opsige disse klausuler. Gør arbejdsgiver ikke det, har du ret til en kompensation i den periode klausulen håndhæves, svarende til 50% af din tidligere løn.
Arbejdsgiveren kan dog modregne klausulen i forhold til din nye løn, hvis du alligevel, uden at overtræde klausulen, har fundet andet arbejde som passer til det du er uddannet til eller tidligere har uddannet dig til.
Igen kan det være klogt at koble din faglige organisation på.

BORTVISNING:

Så er vi jo ude hvor det er ekstra ubehageligt. Her mener arbejdsgiveren at kunne påvise du har foretaget dig noget, der berettiger til omgående bortvisning, fyring uden varsel og du risikerer både at skulle betale erstatning og du vil, hvis den anser for berettiget, få karantæne i forhold til dagpenge. Det vil kunne være meget grove loyalitetsbrud, alvorlige seksuelle eller racistiske krænkelser, afsløring af meget vigtige forretninghemmeligheder, eller - "taget af kassen" og tilsvarende grove forhold, der kan udløse en bortvisning.

Også her er det vigtigt at holde hovedet koldt. Få en skriftlig bortvisning med tydelig angivelse af årsagen. Dette er naturligvis også i arbejdsgivers interesse, da uretsmæssigt borvisning også vil koste erstatning den modsatte vej.

Helt generelt vil jeg anbefale, at du på bortvisningens kopi kvitterer med et "modtaget under protest".  Du kan altid siden indse, at den måske var berettiget, men af hensyn til den jurist eller din faglige organisation der skal behandle sagen for dig, er det klogt at have protesteret med det samme. Gå ikke ind i en lang diskussion.

KONKURS HOS ARBEJDSGIVER:

Hvis du i forbindelse med fyring eller under opsigelse oplever ikke at få din løn grundet arbejdsgivers konkurs - så skal dette omgående meddeles til lønmodtagernes garantifond som overtager forpligtelsen. Linket giver muligheder for at forstå regler og kontakte dem.

HVORDAN KOMMER JEG VIDERE 

Helt kort her til slut lidt om at komme videre. Først og fremmest er der ikke nogen der behøver gå helt til bunds. Langt de fleste klarer en periode på dagpenge og langt de fleste kommer i job igen. Vist har vi krise og arbejdsløshed, men der byttes jo ikke desto mindre masser af jobs hver eneste dag. Folk skifter job eller går på pension, og arbejdsgiver står og mangler, så trods arbejdsløshed, er der faktisk mange der får job.

Som nævnt i indledningen, er det for de fleste en alvorlig sag at blive opsagt,, og det er vigtigt at du ikke bare stritter imod dine egne følelser, men accepterer, at det er helt normalt at reagere stærkt, specielt i starten. 

Tal med de som står dig nært om hvordan det er. Det er vanskeligt for mange selv at komme ind på det, men tag det med de personer, du stoler på. Lad endeligt være med at isolere dig

Skriv eventuelt lidt ned for dig selv om hvordan du har det OG om hvordan du vil komme videre. 

Fokuser gerne på, at du jo skal videre. Husk dine egne succesoplevelser.

Pas på dig selv, for når man er såret, er man mere sårbar for nye sår, og giv dig selv lov til lidt pauser fra bekymringen. Gå i bio med dem du har om dig, slå græsset og mal toilettet og hvad du ellers føler kan give lidt luft.

Søg jobs, og lad være med at blive fortvivlet hvis ikke der er bid med det samme, eller hvis alt for mange slet ikke svarer på dine ansøgninger. Skaf hjælp fra andre med at læse dit CV og din ansøgning og lad være med at være for kræsen. Jeg mener ikke at du skal arbejde med noget ikke føles som dig, men det kunne være tiden, at se om der skal lidt ny luft til i alle fald.

God vind med det.

Jeg er ikke juridisk ekspert i opsigelser, og har bare givet mine råd så godt jeg kan, så alt faktuelt bør checkes.SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar